#2653: Biografteatern Göta

Stadens första och. äldsta biograf.

Söåra Vågen, "fram-sia. é

(Aktiebolaget Svenska Biografteaterng

Förevisningar af lefvande bilder

alla, dagar kl. 6,10, I7,10, 8,10 och 9,10 em.
PROGRAM
fr. o. m, den l8 i. o. m. den I20 Apliil:
De stora nationella läningarne i Ostersund

den 1-7 sistlidneemul.
Sveriges främste skidliipare deltaga. - Särdeles intressanta idrotts- och vinterbilder.

Dressyr af små fåglar.

Storartade uppvisningar.

 

 

Åter en sjungande serie ur

66Grrefven af Luxemburg.66
w "Jm "dnbbolt smakar det pilton."

Utförd af Lisa Weise och ensemble vid Nenes Oneretten-Theater i Berlin.

u 4 I - c V kr
- Episod från revolutionen i Italien år l843. -
, I Gripande drama. .

J .den eviga vårens land.

Kinernatograii i färger från Pathé Freres.

Den svartsjukaI dockan.

Kemisk trial-film.

 

jigii program Eovsåagzn åen 2A. Äger-ei.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain