#2652_1: Biografteatern Göta_1

Biegraiteateea Göta

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 ean.

Program

fr. 0. m. den 20 t. 0. m. den 22 mars:

I. EH bröllop på Payacombo på

Sumaira.
Kinematograji i färger af Pathe Fréres.

Bruden är femton och brudgummen trettio år. Vigseln
sker inför höfdingen7 och alla förlofvade i stammen utgöra brud-
följet. DärpåJ begifver sig det unga paret med eskort till festen,
som vi få se firas i en tropiskt skön trakt af den härliga ön.

2. Från nolska friheissirider.
En flickas hjältedåd.
Efektfnll dramatisk framställning.

Se beskrifning å andra sidan.

Unnirädande af Sahara-sångaren
L 0 R A N G.

D:r Lorang, som den senaste tiden appträdt å
Stockholms Oabaren, liar därvid gjort stor lycka med
sina enkla men roliga visor och för sitt föredrag.

3.

Parisernyhet! I Parisernyhet!
4. Akrobaicyklisier från Girkus
Medrano.

Några djärfva och lyckade konststycken, som ej
kanna annat än ådraga Sig allas odelade beundran och
intresse.

, 5. Öfverenskommelsen.

KomiS-k scen af Emile Boaclier.
Spelad af Max Linder.

Se beskrifning å andra sidan.

Pianomusik. 

Med anledning af extra helgdagar nytt program
onsdagen den 23 mars.

E ven fu ella förändringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryekeri

-uppä pd l:ap 0,1an (a qao aazuwnaioxd nämpau: sapaq uaamqndf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages