#2651: Biografteatern Göta

. Stadens första och äldsta biograf.
Sööxa "Gäng-en, Yvamska. i i

i (Aktiebolaget Svenska Biografteaterel.)

é I Förevisningar af lefvande bllder

elle dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 em. 088.! söndagar jämvàl kl. 6,10 em.

hPROGRAM

v  o. m. den 2I f. o. m. den 24 April:-
- IVintersport i" Amerika.

F risk! villierlif.

Åter en jätteiilm från egen atelier!

:rön-met på uuesa

SvensktP historiskt skådespel. v
Inspelad i trakten af Kristianstad. Iseensatt och kinematograferadk af A.-B. Svenska Biograf-Teatern.

 

 

Enastående Biofoubild!

Upptràdande af truppen "Ara Zebrao, Vom".

Storslagna preslalioner.

STORM. of 6(Gelfe de Graseegnef6

verväldigande vàclu-a stormbilder.

Unge e Hem-   Blå ksudd.

Genomroligt skämthummer.

 

 

Nää ptogvam :Måne-egen åen 2.5 1961.

Edmu- 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolag: Boktryokeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain