#2649: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.

Sööxa Vågen, cytamsla.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar afi lefvande bilder

alla. dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 0111.; UB 3.! sönd. jämvàl kl. 4,10 0.111.

X - PROGRAM

fr. o. m. den 7 t. o. m. den 9 Mars:

Jägarlif i k Polarisen.
Sälhund- och Hvalrossjakt.

Spännande. 1

   

 

-V Lyxfilm från Viiagraph 6:0, Amerika. -

- I01-31 (åh-1112. -

Efter skalden sir Alfred Tennyssons dikt "Kunglig idyll".
I Oöfverträffad iäprakifull iscensättning. -

 

 

  

 

Gàstu pträdande af I
err Direklö

 

som underhåller med

Musik, Säng, eklamation samt Salongsmagi

Begagna ii lfället att förnya bekantskapen med

GIRKUS LDNIJUNS populära direklör.

När Adolf fick stora vinsten.

Human-esk med kärlek och alla nödiga ingredienser.

 

 

Wigkk pmgmm "öotsåagen 6.211 X6 Wars.

Kalmar 1910. Tide. Kalmars Aktiebolags Boktryckefi

 

1

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain