#2648_1: Biografteatern Göta_1

:Blogmallealem Gföla

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Bioga-afteatefrn.)

Förevisningar af lefvande bilder

 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m. Nu

Söndagar jämväl kl. 4,10 em. ä.

 ., w .LJ-f N,

- I - I 1 , .1 711.1 N

ProgramI ä

. 3

fr. 0. m. den 14 t. 0. m. den 16 mars: g-

o .VDWÅL  - ai).1 m

l. Jakl na llvgamle711 hundar-.pa i .. g

Sumalra. i I V - q   i 5

Kincmatogmfi i färger affilPathe-I Fréres. I  

Vid första ögonkast- gissaifinan" påi-etlilikilnesislàtlàkuggspel? WH-

på en trädgren, nedtyngd afq frukter. Ett liösskott tar en Ein" i 

denna villfarelse: grenen-får lit" i det att alla vhladein; bredalut - ga
sina vingar och Vllygu sin väg. Det är flygande hnndaijihyillms 

nyttiga uppgift är att utrota en Stor 1de] af 4deI fruktansvärda in? 

sekter, hvilka finnas i Orienten och specielltlli Indien. 

.o I lv I l. 

2. Ile bada riva-lama.- .- -- - i g

lSlzfoasta-qet3 gripandedràmäf i I :S

Se andra sidan!H i l .-1. ä

. ,. . v H; han

. f . .1 I . - . i i I "5-

Vara. scemska art-.Ister 1 ord och blld. i f o

i, I. . i 1- " f J .H1 in

3. Onerelldlvan ROSA .GRUNBERG-- , 

uppträder och sjunger "Pick me upfI ur-operelztenIUV :QR

"Flickorna Jackson". i i

 

 

 

. .1 I. f.  fw fikk"

En bild af .910Fridlund!e-sz.pchisnlacälaqzlsktbehag..l 

I 17 . 1- i n

4. Amors ml elylelril-.Sagian min-.Amalia-1 -v i
och Daphne: f i C " 1 z  
Charmmlt framställning W den grekiska Pmytolo- i si!!

gien efter1 Ovizlms. IIäVléga mamma-enamel". QG

Apollo, ljusets gud, skämtar med Amor Öfver hans bräck-
liga pil-.nu Den senare häinlms genom, att afskjnta en pil niot
Apollo, som snart intages af häftig kärlek till l-lodgudinnan
Daphne. Denna flyr och blir genom gndarnes allinakt förvand-
lad till ett lagerbärsträd för att undgå. Apollo.

5. En lragisk bröllopsdag.

Skämtbild. -

www-q Pianomusik. m--
Nytt program torsdagen den 17 mars.
Evenfuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryokeri

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages