#2647_1: Biografteatern Göta_1

Biegretteetern Göte

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 10 t. 0.k m. den 13 mars:

VI. Hafvets sång.

Från .spanska kusten.

Denna betagande vackra natnrblld gör med allt
skal ratt för namnet. I

Ett klnematograflens mästerverk.

Enastående konstIilm.

I II I
2. Genom lliveis brannmgar.
Stillekapsllfuets slafuar. - Barnets öde.
- Oerkördt gripa-nde bild nr societétslifoet.
Det lvackraste och mest tankeväckande drama som
spelats d någon biograf.
I Se andra sidan!

3. Pygmalion.

llfgtologlsk konstfilm l färger.

Pygmnlion, den ryktbare bildhuggaren från Cypern7 har
afsvurit alla lifvets fröjder för att odeladt egna sig åt sin konst.
AVenus, kärlekens gudinna, låter honom då föl-älska sig i en af
honom skapad härlig staty, Galathea. Bevekt af hans sorg
skänker gudinnan dock till slut statyn lifvets gnista och återger
därmed Pygmzdion åt hans konst.

Pygnmlions roll utföres af den berömde skådespelaren
Albert Lambert Vid Comedie Frangaise.

J. .l föl-gården till Venustemplet. 2. I Pygmnlions atelier.
 Pygmalion afvisnr Anthens kärlek. 4. Venus straffar 5. I
kärlek till Gnlathezi. 6. Offret till Venus. 7. Gudinnans uppen-
barelse. 8. Lifvets gnista.

v14. Farfars Äperuk. Saman.

5. Gäsiuupirädande af Herr Direktör
RAZIL JAGK

q Lrom underhåller med musik, sång, deklamatlon
Samt ealongsmagé m. m.
Begagna tillfället att förnya bekantskapen med
Olrkns- Londons populare direktör.

 

 

f

Pianomusik. är
Nytt program måndagen den 14 mars.
Even tuellaföråndringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolag!! Boktryokeri

rus!ng pd pp ppm, fa Lpo ileanwarb-oml någpazu sapaq :raw-1an

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages