#2644_1: Biografteatern Göta_1

Bie lrelteetern Göte

Södra Vägen, Framsta.
- Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska, Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla (lagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 o.m.

P r o g ram
fr. o. ni. den 311 Marys t. .0, m. den 3 April:
Säsongens störste. .nyhetfA i. 

I. Eli framtida qulkrig.

En högst originell bild efter en idé af denlgerli-
all-ske Jules Verne, Uzdförd med den? mest rafflnerdde
tele-nik- ochy frafmstdllmrde hur ettA lzlftkrlg kommer att se
ut om 50 år. - Enalsltående sevärdhet!

Se andra sldanf!

2. Hm. En grekisk kärleken-a.

Storslagerzl bildserie med motiv ur Schéllers bekanta,
ballad om "Hero och Leander-u.

Hufvndpersoner: Hero, prästinna i Afrodites tempel i Se-
stos vid Hellesponten. Leander, segrare vid olympiska 1spelen.
Arkonten (liåirsknren) i Athen.

Leander har vnnnit Heros kärlek, men arkonten, som till-
bnknvisnts afHero, hinnnns genom att uppdaga deras hemlighet.
Leander blir lnndsförvisad, och Hero dömes att vakta fyrelden
vid lflellespontene kust. Vägledd of I-leros fackla "simmade-Le-
under hvarje natt Öfver Ysundet till sin älskade. En natt Öfver-
raslmr arkonten henne och kastar fncklan i hafvet. Utan väg-
ledning vräkes Leander mot klipporna Ovh krossas. I förtvillaD
störtar  Hero i hafvet.

1. I Afrodites tempel.
heliga elden. 4.
 Hero. utdelar segel-kramen. 6. Leander i teinpellunden. 7,
Arkonlens förräderi. 8. Leander landsförvisae. 9. Hero (löines,
10. Ofver lmfvet mot lockande kust.
Stormens offer.

 Arkonten tillbakavisas. 3. Den

 

Bilden för dagen:
3 "K I .i .. . .. .
I yssva se" (KIM-.adel kleln, Medel felnif)

ur Leholrs senaslre stora operettsuccés Grefven af
Luxemburg.

Framstdlld och Lsjungorl af Carl Bachmdrm och
Lisa, VWeise vid News Operetlenlhedter l Berlin.

Som bekant var det denna del af operetten i bild som
föranledde protest från herr Bnnft.

4. Stockholm.

Brflljmzta, situatlansbildcr "från uden Skärm syn-
der-Sifchz l sommarskrud. Från egen dtelzer.

5. Flugnaimerel.

Två småtllrzgdrs roliga påhitt.
Pianomusik. w-
Nytt program måndagen den 4 april.
Evenfuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

.Leander som vinnare vid olympiska spelen, i

1-1. Faqknn i lmfvet. 12. q

mn,an pd pp ppm] [a 0110:10h piuiubxåoxd nånmazà sapaq uaåmqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages