#2643: Biografteatern Göta

Stadens-första och äldsta biograf. w

Söåra Vågen, cyxamska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.) 

  Förevisningar af lefvande bilder

w allaJ dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 em; 088.! sänd. jämvàl" kl...  fm.

lP-OGRAM J
  fr..of. m. den 20 Lo. m. den 22 Mars:

Q

Kinematografi i färger Iaf Path-e Fréres., i 

 
     

 

  

 

ir

 

 

En nickas hjältedåd. Effektfull dramaiisk framställning.

llpplrädamle al Sahara-sångaren lORAN 

Dlr Lorang, som den senaste tiden uppträdt å Stockholms Cabaren, har därvid gjort stor lycka med
sina enkla men roliga visorboch för sitt föredrag. I

Parisel-nyhet 2 Parisernyhet 3

Akrobatcyklister från Cirkus llledrnln.l

Några djärfva och lyckade konststycken, som ej kunna annat än ådraga sig allas

odelade beundran och intresse. 1
oo

Öswmnslmmmelsm:

Komisk scen af Emile Boucher. e- Spelad at Max Linder.

Med anledning af extra helgdagar nytt program xlån-:Azran nen 2.3 News.

Kalmar 1910. Tiän. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain