#2642: Biografteatern Göta

första och äldsta biograf.

5 Söàva Vågen, :Fram-ska.. I

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar. af lefvande bilder

alla- dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 0111.; 088.! sänd. jàmvàl kl, 4,10 0.111.

P R 0 G R A M  
fr. 0. m. den 23 t. 0 m. den 26 Mars:

PariseP-minnen.

rigine! bild.

   

Mycket vacker och tilltalande bild.

. Vä g e n  in UHtllbéåilfr aäi S é i.r  Ö

    
  

 
  

En kinemalouraiieh-iumf.

OB S. Y Biofonnummer: 1

CARL BARCK-"LIND

sjunger sitt b mmmmmmmm er

i y "" If ia m um",

letri vägen fån artigny Itll   

Vacker naturhild.

Lehman på ball

Stol-arta!! human-esk.

 

 

:NN program -Nånåagen öm 2.8 man, Ämanåag (Såsk.
088.! Inga förelvlisningar Långfredagon och Påskdagen.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain