#2640: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.

Södra Vägen; Tramsta.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; 088.! sönd. jamvel kl. 4,10 em.

PROGRAM

fr. o. m. den 3l Mars i. o. m. den 3 April:

Säsongens största nyhet :

        

En högst originell bild efter en idé af den genialiske Jules Verne, utförd med den mestl raflinerade teknilr
i och framställande huru ett luftkrig kommer att se ut om 50 år.
Enastående sevärdhet.

- I
En grekisk kärlekssaga.

Storslagen bildserie med motiv ur Sehillers bekanta ballad om "Hero och Leander".

 

 

 

Bilden föl.P dagen :

"Kyssvalsen" (ctMädel klein, Måclel feilnci)

ur Lehars senaste stora operettsuecés

Grefven af Luxemburg.

Framställd och sjungen at carl Bachman och Lisa Weise vid Ileues Operetten-Theater i Berlin.
Som bekant var det denna del af operetten i bild som föranledde protest från herr Ranft.

STOCKHOLM-w "m

Briljanta situationsbilller från "den sköna synderskan" i sommarskrud. - Från egen atelier.

i Flugpapperet.

Två småttingars roliga påhitt.

 

 

 

 

 

Nytt program måndagen den Ia ler-d.

Int-If 1010. Tila. Kalmar: Aktiebolag! Both-yoin

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain