#2639: Biografteatern Göta

i Stadens första och äldsta biograf.

Sööxa vägen, fivamsia.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder ! W

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 0011 9,10 0.111; 533.! sönd. jamval kl. 4,10 0.111.

PROGRAM

ir. 0,. m. den l4 t. 0. m. den l6 Mars:

0 111111111 får 130 811100110.

   

Q ÄH!

kinemäiéaggwaåä i Färger ai 

     

Sim-slaget, gripande drama.

  

Vara scaniska artistar i 010 0010. bild:

Ö p er 6116001 an fymsa 

uppträder och sjunger

  

de

0

4
29

H . 66 66 . N
(lez me up w: opemtien Tlxcåoma :jackson .

En bild af sprudlande lif och sklmskt behag.

w 1

Charmant framställning ur den grekiska mytologien efter Ovidius. Härliga halurscenerier.

En tragisk bröllopsdag.

Skämibild.

   

  

 

 

311311". program "öm-stlan 6.011 Vi mars,

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeni 4

1 Mif-kim wrp Åkerman.. .Lmiårx ..-L

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain