#2638: Biografteatern Göta

Stadens första och äldsta biograf.

Sööwa Vägen, "Tum-ska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

allaJ dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; 088.! sönd. jämvàl kl. 4,10 em.
P R O G R A M

- V fr. o. m. den l7 t. o. m. den l9 Mars:

 

  

Storslagen fosterländsk nyhet från egen atelier: 1

Fänrik Ståls sägner ä
Q  efter Runeberg. z é

C

O

Mästerlig, tidstrogen iscensättning.

 
 

Parisernyhet 2 Parisernyhet 2

Y " :S Wapekzen;

== Marseilles hj älté. =Y

Skämt i flera roliga omgångar.

   

 

Ngä program Sönåagm åen 2.6 Nuts.

flinlmor 1910. mn. Kallurs Akiiobollgl Bokhyokoli

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain