#2637: Biografteatern Göta

I Å Stadens första och äldsta biograf.
Förevlsnlngar af lefvande bllder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 81100011 9,10 e.m.; 088.! sönd. jamval kl. 4,10 em.

PROGRAM

fr. o. m. den IO f. o. m. den I3 Mars:

Hafvets sång.

Från spanska kusten.
Denna betagande vackra naturbild gör med allt skäl rätt för namnet.
Ett kinematografiens mästerverk.

-1 Enastående konstiilm. -

Genom lifvets bränningar.

ISällslmpslifvets slafvar. - Barnets öde.
Oerhördt gripande bild ur societétslifvet. -Det vackraste och mest-
tankeväckande drama som spelats å någon biograf.

Gastnpptradande af
llerr Direktör

BRAZIL JACK

som underhåller med
Musik, Sång, Deklamation samt Smlongsmagi m. m.

Begagna tillfället att förnya bekantskapen med

GIRKUS LONDONS nonuläre direktör.

I PYGMALION. 

Mytologisk- konstiilm i färger.

FARFARS PERUK. (Skämtbild.
Wgtt program måndagen den Vr. Wars.

Kalmar 19L0. Ticrn. Kalmars Aktiebolags Boxtryckeri f

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain