#2635: Kalmarbiografen

fläxpl

 

 
 
 

 

Föreställnin.gar :
Ilvarrlagar kl. 6.!5-llLIs e.m. Sön- och helgdagar kl. 4"-5. öns-lll,le e.m.

 

lniljettpris: . .
Äldre 50, 35. 25 öre. Barn och skolungdom 25. l5. lll öre.
m

PROGRAM

från och med Söndagen den 20 Mars rglo:
-essllyhett En bild föir slagen!

t . .. . Singborg

I rbetarens döttrar.

v Drama ul- lifvei. Jättefilm i -l8 afdelningar.

.l. Vigo-.2, .V ...mikl 4 :Vlwrgxg- L JL

  

moln... ..1. 1.) v
W" Joy 1, -.= .k Nr

 

1 r -Y 41- 3.11:

Gi 1-1.an enl-ln, än. Mm... :H 4-

   

.LV-.1. :4 , ...,,uM.-fp-..W ,.

 

"ll"

IGasupporuienoe a

x fertduettisterna

Lorentz.

Bekanla från Berne salonger, Svea-Salen, Svea-Teatern
saml öfver LUM gånger på Mosebacke.

I Nye. eleganta kostymer!
Fullständigt ny repertoar, hvarur framhälles:

DAG-MAR HANSEII. (Inlitation F John Lorentz.)
En mlssnöm mÅnGLEnsKA -- Emil Lorentz.

Nya vyer från Venedig. i

Högst intressant och vacker namn-bild. u

En romantisk flicka. x

Kemiska scener af Max Linder. Friarens roll innehafves af författaren.

 

 

L

    

1 Eventuella förändringar .i programmet förbehållas.
Nytt progtram v-l)"lnscilawgelrlr den 23 Mars.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolage Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain