#2634: Kalmarbiografen

(Jnnehajvare: IiIhomas ilansen.)

  
 

 
 

Föreställningar :
Hvardagar kl. 6.l5-l0,ls e.m. Sön- och helgdagar kl. 4-5, 5,15-l0,rs e.m.
Biljettprä s :

i Äldre 50, 35.P 25 öre. Barn 25. l5, lll öre.

PROGRAM

Onsdag, Torsdag och Lördag.
svenska bil-ler:

En sommardag på Nääs.

Nääs slöidseminarium. Folklekar. lekar. gymnaslik, festliga upptåg m. Im.

Särdeles intressant bild från svensk institution som tillvunnit sig världsrykte.

 

 

MW

 

 

   

iniatyren.

Rococcubild efter en komedi at Garré. Kolorerad konstfilm.

 

I Gäsluppträdande ef
f Operettduettistema

LI

 

f Ny repertoar! I. Nya eleganta kostymer!
Stormande bifall!

Kalmarpublkens gunsllingar.

 

- -é I
-
ånaslående sevärdhet:

än - lur genom Hosemlle-àalen.

(Californiena)

Scenerier från en af jordens naturskönaste trakter. Den mest storslagna naturbild som hittills visats.
Ett verkligt underland.

I Fru Lehman har fått flugan.

Jaha, så låter det. Det är nästan otroligt, men sannt, hon har verkligen fått flugan, åtminstone
ser det icke bättre ut.

 

 l Ell bland de vaekrasle och mesl storslagna nrogram som visats nå någon biograf.  I
I l I- l l

 

 

. Eventuella förändringar i programmet förbehållas.

tångfredagen och Påskdagen inga för-aviseringar.
Nytt program Annandag :IE-åska,

 

Kthnef 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain