#2633: Kalmarbiografen

f."

(Janehafvare: Zhomas ilansen.)

Immmm
i Föreställningar : -
llvardagar kl. 6.l5fl0.ls e.m. Sön- oeh helgdagar kl. 4-,5. 6.15-l0,ls e.m.

n Biljettpris =

Aldre 50. 35. 25 öre. Barn oeh skolungdom 25. l5, lll öre.

PROGRAM

från och medMåndagen den 7 Mars Iglo:

Erolllxällans nga lera lanlåggnlng.

Kraftstationen, krattkanalen m. m. - Intressanta svenska bilder.

 

 

Gästuppträdande ef Operettsàngerskan

Fröken MARY LUNDQVIST.

Ny repertoar! Nya, eleganta kostymerl
Stermande bifall!

   
 

Konstfilm! i Jamal-kansli express!

 

Den mest gripande barnblcl :I hittills är inspelad å biograf En bild som vill appelera til alla.
Ung och gammal komma att följa denna bild från början till slut med stegrat intresse och rörelse.

.f I b 0 .1. 
Gäst-.uppträdande af
Frödingslnlkaren, Vis-, llernane- och llupleilsåagaren, Skådespelaren

   

   
  

 

      

llr renorloaren framhålles visor och sånger al Gustaf Fröding. I
En vintervisa - Det var dans bort i vägen. - Han å 110,. - Riksdagsbönneras marsch. - Lelle Karl Johan.

Mill hustru. - Ä, du mä på dä? a Tre kärillgar i e9 backe. - E" främlnate jämte. - E9 lin vise.
Fal-Vall. - Inge-lill. - Calle Gla mä sola. - Melangtaras intåg. - E11 glad. trall.

M" Stor succé s: "Den nya. ministären." Kuplett af Karl Rampeltin. "m
Nya kunleller för dagen! 088.! Hvarie löreslällning ny renerloarl
0BS.! Publiken äger räll begära omlyekla sångnummer. UBSJ

OOOO g  00.00
En färd på den :lera floden.

Växlande, storslagna utsikter. -- Natur och konst.

Högst skrattretande.

  

  

 

Nytt program Torsdagen!! den 10 Mars.

Kalmar 1910. Tidu. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain