#2628: Valhall-Biografen

VathallleBie rafea

Förevisningarna börja kl. 710; Söndagar kl. 6,10 om.

PROGRAM

fr. 0. m. den 27 t.. 0. m. den 30 jan.

l. Praktfull fotografi af Rhennosiens
vattenfall vid Sehauffhausen.

Säsongens I absolut vackraste nat-arbétd, tagen med stor
konstnartéghet af en bland lnnematografiens förnämsta foto-
Lgrafer - Mana-vall.

2. Ile stackars små.

Vacker och ttiltatande framsiattning af tifuet t ett fat-
tigt hem.

3. lfafvets arbetare. I

7) Fiske med draqnäf (Dr-aggtng-Nefs). Affardea f Till hate-
ä Naten göras i ordning. -- Naten kastas öfver bord. - Näten upp.
drag-as. - Fisken sorteras. A Snlåfisken kastas åter i lmfvet, (lär (len
nppsnappas af tusentals tiskmåsar.

2) Ölika slags sforsjölfisk. Stortorsk. -- Flnndru. - .latte-
mal. d En jatteflundra. f En ung haj. Å Djafvnlstisken. (Förförstn
gången har det lyckats kinematografera den  k. blecksprntan.)

3) Fisken tvättas och lagras i isbehållarne.

lf) jfnkomsfen till hamnen. Ufskeppniny.

OBS..I Denna film ar ej att föroeocla med annan förut
förentsad. Den ar rak på nya moment och särdeles in-
tressant.

4. På allmän begäran uppträdande af
den genom hela Skandinavien nonu-
lära Vis- och Kunlettsångerskan
Fröken ANNA LARSSON.

senast engagerad på ole förnämsta etabtissementtKopenhamn,
dar hon onnnzt de största erltannanden af såväl pressen
som allmänheten.

5. fldvgdsnäsen.

Oemotstånctltgt skoj i många akter.

Musiken utföres af Fru anna .Tex-now.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen (len 31 januari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolaget Boktryclzeri

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain