#2625: Biografteatern Göta

, -söåva vägen, cyxamsta.

(Aktiebolaget Svenska Biograiteatern,) 7- i 

Föi-evisningar af lefvande bilde é  
alladagarkl. 6,10-, 7,10, 8,1000h 9,10 6111.; 083.! söndyjàmvàl kl. 4,10 em, i f- I
P R 0 G B A M

é fr. o. m. den 24 i. o. m. den 27 Februari: V 

,, - Vi: V .) 31:: - v  a H 71 x.

Det svensk-norska tvistefröet, som för en Atill sedàn fått sin lyckliga lösning. I
Bilder från Fyrskeppet, lifvet ombord på detsamma m. ni.

:från cowåog VM millionäv. .

öfver-träffa.- aua hmm; visade bildel- f-ån vilda västern;

     

 

 

  

é Från Moluckerna. 

Stol-slagen] natur-målning i färger från den vackra ögrqippen i Stilla Oceanen. är

i -  é En TyGhO-BfahG-dag-

Kolossalt skhal-tretande.

 

llqiàlàeläsaren ! RUB SUN N

Mannen med det sjette sinnet. "I 

   

 

   

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktie olaffs

 ) gå Några Nånåagen åenEZB fieåmarä.

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain