#2623: Biografteatern Göta

l

1
flm
man
B 1, u  WL
ll
vw. 1 ll
k y
1 uy
W
i .1
:lm 1
rf I w
L 1
ll  i V 1

         

(Aktiebolaget Svenska Biogrzifteatern.

Förevisningar af lefvande bilder

allaJ dagar kl. 6,10, 7,10,x8,1o och 9,10 e.m.; 088.! Sönd. jàmvàl kl. 4,10 em.

. I PROGRAM

lr. o. m. den I7 l. o. m. den 20 Februari:

ISan Salvador (Anlillernas pärla) i Väst-Indiska arkinelagen.

Hänförande naturscenerier från denna för sin tropiska vegetation omtalade ii

Filmen som sanningsvittne.

Uppseendeväckande dramatisk bild.

 

I Sueces. Sueces.
Gästuppträdande

al

Skådespelaren i

Edvard f

med deklamation och humoristiska unniäsningar.
llerr Unge betecknas allmänt som landets främsta humorist
l4 olika karaktärer och masker.

0 b s. t Skrattsuecàs! 0 b s. !

En resa i jordens inre.

Kinematografi i färger af Pathé Frérés-

Skamakarens hämnd.

Komisk scen af Max Linder. Stormande skrattsuccés.

 

:ligt-.k program måndagen den 2A Tekn-art.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri , -

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain