#2622: Biografteatern Göta

x Södra Vägen, rYrcalrrvska.

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af . lefvarrde bilder

alla. dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 00h 9,10 0.111; BBS-5.! sönd. jamval kl. 4,10 6.111.

PROGRAM

fr. o. rn. den I4 t. o m. den I6 Februari: I,

lirattprol utförda at Bröderna HABBYS.

 -
Sueces. Succes.

Gästuppträdande
at

 

Skådespelaren

:I vard , 1.6

med deklamation oeh humoristiska unnläsningar.
tlerr Unge betecknas allmänt som landets trämsta humorist
l4 olika karaktärer ooh masker.

0 b s. ! K Skrattsuccàs! 0 b s. !

 

4-
Soeiete du Film dlArt. e Nytt kinematogratiskt konstverk.

MUREN.

Efter Baltzars roman. Synnerligen fängslande slyclre.

 

 

     

svenska bilder :

En åktur eller älg till Elf-Karleby val enfall.

Vacker och intressant natur-bild från egen alelier.

När vännen Yetter fick vattuskräck.

Mycket rolig.

 

NEW program "Öorsdagen den W Tärnan.-

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktrycketi

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain