#2618_1: Valhall-Biografen_1

Valhalla-Jm milen

SKARSEAMÅL

Förevisningnrna börja kl. 7,10; Söndagar kl. 6,10 -e.m.

PBUGRAM

fr. 0. m. den 13 t. 0. m. den 16 jan,

I l I

I. Sverige l lefvamle bilder.
" Räffvfk: szilwfélwl vid Siljans gröna .sill-anden Enl
(wömlala.s"1nmfaon will Ralflnilw lfyi-lra. Elgyen .s-omllifagaw. EH:
baal i Siljan.

(Sffkarleö: Foisaaf1 och vattenfall.

frollhäHan: Laxflske. Imlmwiella verk. Bland fm"-
.s-ai" 007) valleiifall.

Konsttilml i:Prisbelönt à Kinematograiiska Konst-
utställningen i Milano.

2. Ä F R Å. Numiilernas ärollning.

Ett hell" skådespel, piisbelönl" såsom ell lr.incmalogmfls-lcl
nlllslcimvefrllv, framstår denna billl för oss i. en llvillills oanafl
fulaqulislf skönhet.

Se beskrifning  andra sidan.

3. llmier drömslöian.

En enastående pi-aklbilcl.

1. Den nyliknc- lxelwlen. 2. Nyinfenn lill-.ln slog. 5:3. Under (lv-(inr
mal-nas .s-lllijn. n) Dödens llåln. ll) llofliznnlc rosor. c) Under milen-
knslnnlur. (l) Film-nns dans.  anmcrnnn llilnskrntt. f) Umlerjonlenn
llznnnnfm 4. Efter att lmfvn lnnlzlt återvända nymfernn. 5. Drännnm-
nns slöja lyftes ni nymfornn bort från (len sofvnndc Jam-(len. lå. Under

säng och (lans lll-ngn nylanTnn llmvt. 7. llenlen anznnr från (ll-öln-

nnlrnns land Och ner med förvånade ögon (len Verklig-:L världen om-
kringT sin.

å. Slam vid Elalienska Revieran.

Slmwlagef]1y malm-bild. V

5. lslllller nå besök.

Högst slnfatliielmulc.

JWusiken affär-es af Fru i.jV-nrla .Tel-now.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 17 januari.

 

Kalmar 191,), Tidnmlmars Aktiebolags Lioktryckerl

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages