#2616_1: Valhall-Biografen_1

Förevisning-arna börja kl. 7,10; Söndagar kl. 6,10 em.

P ll 0 G ll A M
fr. 0. ln. (len (i t. 0. m. den 9 jan,
i Epressnyhet. i
I. Italienska Hollans manöver I909.

Det" (tr ett högst intressant skådespel att åse dennastom
flottmI årligen upjnfepade atom öhtmgm".

2. Oslfabrikalion i Holland.

lPlåt-(fat tfntreswmt imtfustribttct.

3. Kvinnofalskhel.

Storm-tatt dramatisk framstår-tt]ting.
HG beskrifning å andra IQidan.

4. De lrngnas land.

 denna korta iihn hal!sz vi först en hihi, lika fängslande som
verklighetstrogen, ut thlys de Feist. Det som iinnn finnes kvar nl"
det gmnla slottet, som en gång spelade en NFL hetydande roll i nlhiu
geneerkriget, synee påv skärpan i hola Hitt majentåit. Filmen Hlutnrmm-l
en promenad utmed .fil-legs Stränder Snmti den kringliggande nejden,
hvar-ost vi hli vittne till många pittoreska seener.

5:  Äfycket rolig.

Vi bevittna en rad ytterst. komiska, oförutsedda händelser, Rom
drabba en lika passionerad .som olycklig;r sondagsjägare. llan skjuter
på en honda, lQom han törvaxlnr med en hare, 0th Hkrihnmer Så .när
vottet ur en skara höns, hvarpå. hönfler Skjuten hort honom på ell
lika komiskt som egendomligt Hatt.  Stället för en kmiinunge linner
han en kat-t i jaktväsknn etc. Då han kommer hem återkommer frun
Hmntidigt från en automobilutflykt, som hon företngit till skådepl-.unen
för hans hjältedåd. Hon hade, utan att han märkte det, åsett alla
hansl itlfventyr. Han lar nent Iglömma den bistra npptuktelne; hon hit
honom undereå.

JWusiken utföres af Fru anna fet-now.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen (len 10 januari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckerl.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages