#2615_2: Biografteatern Göta_1

Den ngne Huan.

En fattig men gudfruktig spelman drog genom
landet för att förtjäna sitt lifsuppehalle, men hans
förtjänst var blott ringa. En dag lat han sina visor
ljuda utanför en kyrka. men kyrkobesökarna låtsade
icke se den gamle mannen och hörde icke hans böner
om allmosor. Då går han in i kyrkan och framför
altaret ber han om hjälp. Sedan tager han fiolen och i
spelar, hans händer bli åter unga och han kan spela
som förr. Allt större blir förhoppningen i hans hjärta
och hatet mot de obarmhärtiga människorna försvin-
ner. Han blickar då upp mot altaret och får se Jung- i
frn Maria. Förvånad och förskräokt faller han på
knä framför altaret och Jungfrun kastar då en gyllene
lilja till honom och försvinner plötsligt. 1Den gamle
lämnar kyrkan och glad begifver han sig till en guld-
smed för att sälja sin egendom. Denne tror dock att
han stulit liljan och skickar-(därför sin hustru för att
anklaga honom för biskopen. Den gamle spelmannen
blir förd inför inkvisitorernas domstol trots han be-
dyrat sin oskuld. Han blir dar dömd till att brännas,
men då han ber om nåd beviljas honom detta på det vill-
koret att han "an enkgång skall spela framför altaret.
ty om han då "ar oskyldig skall jungfrun åter visa sig.
Förhoppningsfull går han in därpå och de begifva sig
till kyrkan. Här blir han befalld att spela och om
en stund visar sig den heliga Jungfrun och.kastar
åter en gyllene lilja framför honom. De församlade
falla på knit och inkvisitorn valsignnr den gamle man-
nen, som bares i triumf ut ur kyrkan.

-Oeaäåieewm

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages