#2614_1: Biografteatern Göta_1

Bie raiteatera, Göte

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar a.f lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
I Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

i fr. o. m. den 24 t. 0. m. den 27 febr:

l. Grisebådarne.

Det .svensk-norska twistefröet, som en tid sedan
fått sin lyckliga lösning.

Bilder från fyrslteppet, lifvel ombord på det-sain-
rna in. in.

o l I l ll
2. Eran cowboy llll mllllonar.
Ofiiertrdffdr dlch hittills visade bilder från Vilda
Västern,
Se beskrifningen å andra sidan.

3. Unnirädande af I r
Tankeläsaren Bllllll SUNDEN.

Mannen med det sjätte sinnet. m- Succés!

4. Från Moluckerna.

Stor-slagen natnrmålninggi finger från den vackra
ögmppen i Stilla Oceanen.

Vi få först se den heliga dammen,.hvar-est sköldpaddorna,
som äro helgade åt gudarna, bruka bada, och därefter en yppig
växtlighet, ur hvilken sticker upp de spetsiga taken från en on
och den gyllene kupolen af moskéen. De infödda arbeta med
stor skicklighet ehuru de begagnat sig at förhistoriska redskap
på förfardigandet af präktiga v-"afmuler7 dar de sitta i skuggan
af sina pålhus. Några. itro sysselsatta med att meja af risen i
och för tillverkning af rismjöl7 andra arbeta med vägbyggnader.
Vattnet uppfordras med tillhjalp af rör af bambu på ett rent
genialiskt satt. De krig-iska infödingarna, som annu stå på en
mycket låg kulturnivå, hafva dock delvis öfver-gått till kristen-
domen.

5. En Tycho-Brahe-dag.

Kolossdlt slcrdtl-retdnde.

Herr Petipois tänker ge sig ut till kapplöpningarna i Au-
teuil för att hålla vad. Men det artar sig för honom att bli en
sannskyldig olycksdag. Sedan han andtligen undsluppit sin
hustrus vrede, råkar häll snatva öfver portvaktens tvättbalja,
och nar han kommit ut  gatan för att ta en spårvagn, halkar
han och faller pladask. Andtligen är han ute Vid kapplöpnings-
fältet. Men medan han dar i en kikare följer täiiingarna, passar
en ficktjuf på att tillägna sig hans börs. Utan ett öre på fickan
måste herr Petipois återvända till fots. Men han återvänder
hem i så ömkligt tillstånd att portvakten7 som inte känner igen
honom, vägrar slappa in honom. Alldeles förbi af trötthet7 sträc-
ker till slut herr Petipois ut sig framför porten och somnar.
En hund passerar förbi, men platsen var mindre väl vald, hvilket
synes af hvad som sedan passerade. Herr Petipois blef på ett
ganska obehagligt sätt väckt ur sin sköna slummer af en förbi-
passerande hund.

Pianomusik. Ht
Nytt program måndagen den 28 februari.
Eventuellaföråndringar iprogrammef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

-un,w.6 pd pp 0,:qu (a :po puuunaäoxd nämpaw sapaq uaåmqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages