#2613: Biografteatern Göta

Bie rat-teatern Göta

Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Förevisningar af lefvamde bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 10 t. o. m. den 13 febr:
Den världsberömda mästersimmerskan

I. Miss Annelie Kellermann.

I. Morgongymnastik. 2. Miss Kellerman spelar diabolo.
3. Den snmnande Venus med sitt hof. 4, Uppvisning i sim-
- ning och hopp.

Ny härlig bild ej- att förväxla med tidigare
visade bilder med samma nanm.

2. l halvels diun eller del sjunkan-
de slollei. I

Stol-slagen, kolorerad bildserie.

Det ar sagan om den fargra, ai friare ornsvarmade prin-
sessan, som kastar en gyllene bägare i hafvets djup e- den
som kan återgifva henne den, blir hennes och landets herre.
Med hjalp af hafsdrottningen, som förkladt sig till tiggerska,
når en fattig iiskare målet i dock mot löfte att vid första
hornsignal återvända till hafsdrottningens rike. Han trotsar
löftet7 och hafsdrottningen hämmas genom att låta slottet för-
svinna i djupet. . -

1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3.
gyllene hagar-en i djupet. 4..
löfte. ö. lilafsdrottningen hjälper äskar-en. G. På. hafvets bot-
ten. 7. Fiskarens löfte. S. Fiskaren vinner prinsessan.
E). På bröllopsaftonen. 10. Den första hornstöten. 11. Haf-
vet stiger. 12. I djupet. f.

 

Den
Harolder kungöra prinsessans

Biografteatern Götas stora nyhet.
Lefvande och sjungande bild pa svenska:

3. FADERULLAN.

Kuplett ur revyn wGöteliorgssystemet i Grönköping.
Bland uppträdande mark-as hr Victor Sonnande från Göteborg.

4. Vårt lands nordligaste innevånare.

En serie nya, utmärkta bilder från Lofoten
och Lappland, visande den underbart vackra natu-
ren i dessa nordliga trakter.

.j Vi se bilder från de för fisket mest bekanta byarna, hvilka
liggal pa kusten. med höga fjall i bakgrunden. Därefter få vi
se några bilder från .Lappland och till sist midnattssolen, tagen
vid midnatt.

035.! Program utan motstycke.

--M-eg Pianomusik. fet-gg
Nytt program måndagen den 14 februari.i
6 ven fuella förändringar i programmef förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryckeri

-umnä pd .zap 0,1qu (a Lpo plana-45on nämpazu sapaq uaemqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain