#2611: Biografteatern Göta

ie ret-teatern. Göta

Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Före-visningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.n1.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 2! t. 0. m. den 23 febr:

l. AFTGNFKLUGKAN.

Historiskt drama från Cromwells tid.

rBlod och järm syntes vara lösen på Groinwells tid. Emel-
-lertid gå flera ädla, behjartade personers romantiska npplefvel-
ser såsom gnldträdar genom denna dystra period. Sådant är för"
hällandet med föreliggande berättelse om en lojalist, som föräl-
skade  .i en dam oeh aftonkloekan.

Den tillbeddas far var emot den beramade förbindelsen
och ville i stället gifta bort sin dotter med en officer nr Crom-
Wells här, som också anhållit om hans dotters hand. Denne se-
nare dref också sitt spel sä skickligt.7 att lojalisten måste fly för
att rädda sitt lif. Hans gömställe i en gammal ruin 111)]:1täektes
af Cromwells män, oeh genom falskt spel ö-fvei-tygades lojalisten om
att hans käresta besvikit honom. En domstol dömde honom till
döden. Alltså, när aftonkloekan ringde samma kväll, skulle han
skjutas.

Under ångest oeh förtviflan bönföll adeledainen om nåd
mot hennes älskade, dock för döfva Iöron7 och förgäfves bad hon
.ringaren att försumma sin befattning den aftonen. Då alla vägar
syntes stängda, dök en lycklig tanke upp i hennes hjärna. Om
hon lyckades hänga  fast vid klappen på aftonkloekan den
kvällen, skulle hon måhända förhindra den från att basuna ut
den hemska dödssignalen. Denna plan satte hon ocksäiverket.
ltörd af denna behjärtade handling hos en kvinna, som så hjälte-
modigt vågade allt för den-hon älskade, benådadedOi-omwell den
dödsdömde. Nu behöfde han ej längre betvitla7 att sann trohet
innebodde hos den älskade.

Detta är en af de vackraste episoderna ur Englands histo-
ria, och den har också. fått en densamma värdig tolkning genom
föreliggande film.

2. Elanlrädande af "[aakeiäsaren
 SWWEN.

Mannen med det sjette sinnet.
Succén

 

 

Succes

3. En Rheaiärd från liön lill Ringen.

Kinematogmfi i färger från Pathé .Fràree

Den mängbesjungna Rhen glider här i tusen fagra tablåer
förbi oss likt ett eko af den store Victor Hagos sång och vi 
som i. en dröm dess stränder med gångna tiders stolta riddar-
borgar och vittrade ruiner stiga upp ur fjärran för att äter för-
ysvinna..

4. Svärmer vill Hyga. Mycke-t 

- Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 24 februari.
Even fuellajörändringar iprogrammef förbehålles.

 

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryekeri

mn,an pd pp mqu (a :po Jawwnaäoxd nEpyaaw sapaq uaåmqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain