#2610_2: Biografteatern Göta_1

- En-"resai jordens inre. -

Några djärfva upptäcktsresande göra på grund-
valen af Camille Elamarions originella idé eg veten-
skaplig exkursion till jordens medelpunkt. En ofantlig
underjordisk gång-för dem genom ett fantastisktland-
skap rakt ner till underjordens svalg, där de belinna
sig ansikte motq ansikte med hemligheten. Sällsamma
växter och djur omgifva dem på deras färd. Under-
jordiska klippväggar remna, blixtarna fiamma, metall-
erna sjuda och vågorna Ikoka af vulkanernas sprutande
lava, som genom ett underverk lyckas vara resande
med lifvet komma undan de hemska äfventyren och
återvända till jordens yta och solens ljus.

i TSkamVakare-ns häymlml. i

r Skådespelare: Herr Maxf Linder vid Varieté-teaJ I
ltern. Herr Vendenne vid Vhateket-teatern. Fröken .
.fi-Montave vid Gymnass-teatern. u i

Max firar denna". afton .sin förlofning med fröken
3.;eMarta Eailaastgffåflan försöker vara spirituell och att
"Hitmäifka Si  Qcksà ägnar .han sin toalett den nog-
msorgl. lDet är endast-hans känger som
falcke äro riktigt i lag och han smiter därför på vägen
:still sin: blifvande familj in till sin skomakare. .
  upptäcker han-emellertid snart att skomaka-
Irens hustru en särdeles tilldragande ung dam och i

ynär mäster själf kommerut finner han sin kund och
:sin hustru ingripna i en liiiig kurtis. lDen unge äkta
mannen råkar i fruktansvärd vrede, men förstår att
fbehärska sig. lFör att hämnas passar han på att pla-
" cera ett par rullskridskor under den unge mannens
H1fskodon och förflyttar honom så ganska hårdhändt ut
på gatan. Rullande, glidande och under fåfänga för-
I sök att återvinna jämnvikten ramlar Max om en liten
Åstund omkull på gatan, där han gör allt hvad han
förmår för att befria sig från sin olycksaliga fotbe-
klädnad. Hur i all världen skall han Vnu hinna dit
i bort till den bestämda tiden. Han ropar an en droska
i och befinner sig sa ändtligen efter en stund framför
" den älskandes boning. Men tack vare de fatala skrid-
1skorna gör han en lika jämmerlig som oväntad entré
och hans fästmö, som tror honom vara drucken, öf-
verlämnar sig ohejdat ät sin förtvifian under det den
blifvande svärfadern utan krus tänker kasta honom på
porten. Då ser Max sig ingen annan utväg än att
tala om hela historien och under allmänt jubel. tar
familjen honom åter till nåd.. Herr Max Linder är
alltför välkänd som publikens-gunstling för att vi skulle
behöfva påpeka hvilken sucoes hans utomordentligt
roliga prestationer komma att göra och vi behöfva
endast nämna att han fått fullt värdigamedspelare i
ofvannämnda skådespelare.1  ,  1 v k " I

 
   

  
 

. ...Näää - .i ..   .

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages