#2610_1: Biografteatern Göta_1

Biegraiteatera Greta

.l KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Btografteateim,)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. o. m. den 17 t. o. rn. den 20 febr:

l. San Salvador (Anlillernas pärla)
" i Väst-Indiska arkinelagen.

Hdnförande natarscenerier från denna för sin tro-
piska vegetation omtalade ö.

2. Fllmen som sannlngsvlllne.
Uppseendevdckando dramatisk bild.

Success! Succes!

i3. Gäslunnlrädande al Skådespela-
ren EllVAllll lINliE

med deklamati-on och humoristiska iippldsningar. Herr
U. betecknas allmdnt som landets främsta hnmorist.

14 olika karaktärer och masker.
OBS-l Skrattsuccés! 089.!

Ur pressens omdömen må endast nämnas:

Stockholm i Stockholms- Tidningeni.

ISveriges förnamste humoristiske upplasare, hr Edvard
Unge, uppträder för närvarande på Eldorado-flleatern7 Upplands-
gatan 48. Hr U. är enastående rolig och intressant. Man kan
i få ord saga om hr Unge: wHans upplasningar äro en fullstän-
dig konstnärlig succàs och en skrattafton utan like. Som upp-
läsare och deklamatör står herr Unge oupphunnen i vårt land).

Det kan tilläggas, att hr U. vinner ett ovanligt stort bifall
och har firat verkliga triumfer hvar helst han uppträtt. Hvad
som mycket slår an synes vara hans förvandlingskonst. Han
rgörr nämligen kaffesystrar, en gammal professor, en skolmastare
från 1700-talet m. ii. roliga typer, värda att ses och höras af en
hvar, som önskar sig en verkligt rolig afton.

14." En resa i iordens inre.

Kinematografi i färger af Pathé Fràres.
Se andra sidan. "

Skomakarens hämnd.

Komisk scen af Max Linder.
Stormande skrattsaccàs.
Se andra sidan.

w Pianomusik.
Nytt program måndagen den 21 februari.
6 ven fuelluföråndringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktryokeri

um,an pd 1cap vi;qu [a :po aawzimaåoxd pinnpam sapaq uaåmqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages