#2609_1: Biografteatern Göta_1

Biograf-teatern Göte

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.
Söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

.Program

fr. o. m. den 14 t. o. m. den 16 febr:

I. Kraflnrof ullörda af Bröderna
Harrys. -

I Vi hafva här det nöjet att presentera för Vår publik brö-
derna Harrys, världsmästare i atletik, under det de ge några
prof på sin eminenta förmåga.

. Soeiete du Film dålrt.
Nytt kinematograiiskt konstverk.

2. -Murenl Efter Baltzars roman.
Synnerligen fängslande stycke.
Se andra sidan.

3. Svenska bilder: En åklur eller
älg lill Elf-Karleby vallenlall. 1

Vacker och intressant nat-arbiltl från egen atelier.

4. När vännen Peller liek valluskräek.
Mycket rolig.

Ater en rolig historia om den oförbrånnelige vännen Pet-

v

ter. - Petter har blifvit biten af en hund, känner sig ledsenV
Vännerna besluta skämta med honom och un-y

och reser bort.
dei-ratta pr brefkort, att han säkerligen fått vattuskräck genom
hundbettet. Naturligtålis blir brefvet läst af hotellpersonalen7
och först nu råkar Petter riktigt illa ut, tills doktorn förklarat
honom karnfrisk.

Sueces! Succes!
5. Gäslunnlrädande af Skådespela-
ren EllVAllll UNGE

I med tleklaniation och humoristiska npplttsningar. Herr
U. betecknas allinant som landets främsta hamerist.
14 olika karaktärer och masker.
OBS-l Skratteuccés! 0BS.!

Ur pressens omdömen må endast nämnas:

Stockholm i Stockholms- Tidningenv.

JSveriges förnamste humoristiske upplåsare, hr Edvard
Unge, uppträder för närvarande på Eldorado-Teatern, Upplands-
gatan 48. Hr U. år enastående rolig och intressant: Man kan
i få ord såga om hr Unge: wHans upplasningar aro en fullstän-
dig konstnärlig sncces och en skrattafton utan like. Som upp-
lasare och deklamatör står herr Unge oupphnnnen i Vårt land).

Det kan tilläggas, att hr U. vinner ett ovanligt stort bifall
och har liratverkliga triumfer hvar helst han uppträtt. Hvad
som mycket slår an synes vara hansförvandlingskonst. Han
wgörv nämligen kaffesystrar, en gammal professor, en skolmåstare
från 1700-talet m. il. roliga typer, vårda att ses och höras af en
hvar, som önskar sig en verkligt rolig afton.

Me Pianomusik. -dev-M
Nytt program torsdagen den 17 februari.
E ven tuella förändringar i programmet förbehålles.

 

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolags Boktryokerl

-quå pd i:ap 0,;an (a Lpo ,zawum.:50.:d vimpaw sapaq uaemqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages