#2608_1: Biografteatern Göta_1

" fl l -I 
mgml Gäl em. "fe à
Södra Vägen, Främsta.

(Aktiebolaget Svenskay Biom-afteatemz.)

Förevismngm- af lefvanäe bileler

alla. (lagar kl. 6,10, 7,10? 8,10 och 9,10 em.
Söndagar jäilnväl kl. 4,10 em.

?mgrem

fr. 0. m. den 3 t. 0. m. den 6 febr:

I. Korkindusiri i Les Landes.

Kol-ken insamlas på Våren, då man inflelzir barken i rutor,
som sedan Vid behof än ytterligare klyfves. Den kork som 1111-
Vàndes för fabrikation :if flaskkorkm" måste vin-5. :if särdeles lin
textur och fast och elastilc konsistens.

Sedan så ämnet undergått en massa olika behandlingar,
som else att bibringa cletsn,,lnir1-.L tillräcklig smidighet ochhvithet,
utformas kol-karma för hand och mekaniskt medelst Svarfning
och skärning. i -

2. "Fragen kärlek. -
Verkminfgsfull, l.glfrzjocmcile bild.
Se andra sidan. -

3. Uppiräliånde af illusianislemas konung
Herr vvEflii EBNEST fräsa Berlin

Assisterad :if Fru Elebeth Emma?-

Häpnadsväckmme nya konststycken.
Stol-mande succés.
Endast några dagm- i Kalmar!

4. Genuin Egypii land.

En mzdewbafr lfesles-kildaf-mg é bilder, tagna på si-
dan Om den vanliga tuaf-istfuägen Och därför Sdllspwdt
mtressafnt.

5. Ormens Hykl.

llfycket komisk.

 

"ungaö .pd pp mmm; få :fw gamla-1345on mämgpaw sep-eg :law-:graf

Piano-musik. gig-
Nytt program måndagen den 7 februari.

ÅOBSJ Do dagar Bioirmfen Göta har gästuppträ-
dande äro biljettprisen höjda.

 

G veniuefla förändringar i programme-sf fårbehàiies.

 

ÅKalmar 1910. Tiflninuen Kalmars Aktiebolags Bokwyckerl

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages