#2607_2: Kalmarbiografen_1

Lifveis poesi.

Clodoria, drottning af lberien, var en djupt anlagd
lnatur. Hon kunde icke fatta lifvets råa sidor, hon lång-
tade efter lifvets poesi för att därmed måtta sin långtande

sjål. Ängestfull frågar hon sig ofta, hur hon skall finna-
lifvets poesi. Ser hon månne i framtiden dunkla aningar
om något skönt och härligt? Men i hennes hjärta ljuder
blott: 20, månniskobarn, gif dig ro, på. jorden skall du
aldrig. finna den sanna poesinr).

År det poesi, når den fångne1 fienden knäfaller för
segrarens fötter för att kyssa dem? Hon vill försöka det
och låter den fångne prinsen af Caldurien knåfalla inför
den församlade hofstaten och bedja om nåd. Men icke
heller här finner hon lösningen.

Hon hör från slottsträdgården karlekssånger och låter
kalla upp sångaren, för att han skall lära henne kannalif-
vets poesi. Han sjunger sina sånger för drottningen, de
spatsera tillsammans i parken och hennes hjärta lågary af
kårlek till den sköne sångaren. Men ack, denne kysser i
ett obevakyat ögonblick den efterföljande tärnan. Drott-
ningen ser det, och i ett nu år det slut med hennes dröm.
Ej heller i kärleken finnes lifvets poesi. Hon försöker nu
måtta sin sjåls hunger med de sköna konsterna, men också
detta år förgåfves.

Hon skyndar till slottet, tager ett stort fång doftande
blommor och smyckar därmed sitt hvilolåger. Sedanlågger
hon sig ned för att drömma. Månne det år döden, som
I skall gifva henne lifvets poesi. Vårfagra drömmar omsvåfva
henne, och långsamt och sakta hör hennes långtande hjårta
upp-att slå.

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages