#2607_1: Kalmarbiografen_1

:Kalmar iogrefen

= Goodtemplàrsalen =
(lnnehafvare: THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Hvardagar kl. (inse-10,15 ein. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

f P B 0 G B A lll
fr. o. m. den 28 febr. t. o. m. den 2 mars:
För dagen!

l. När fabriken Viola brann.

(Lyclffade bilder från eldsoådan. Från egen atelier!

Som bekant nedbrann för några dagar sedan tvål- och parfym-
falniken Viola i Krokslätt utanför Göteborg. Vår fotograf lyckades
"därunder bli i tillfälle att atagav den väldiga eldsvådan från olika sidor
och under olika. skeden i en serie präktiga bilder.

.2. Golihardsbanan.

(Den europeiska järnvägens pärla.)

Ord hmmm icke flfwficka, till för att .skide den Naim"-
.sltönhet som denna film visar. DenZåforossskönjttnationen-s-
.störsm under-verk.

En vackert omväxlande bild drager förbi våra ögon. Vi se ett
tåg försedt med tre lokomotiv passera höga viadukter7 sedan se vi det-
samma tåget försvinna i en tunnel och  åter blifva synligt. Enliiirlig
utsikt öfver de schweiziska byarna växla medbcrglandskap oeh vatten-
fall. lGotthardbanan blef af jarnvåigssåtllskapet under åren 1872-1882
byggd under mycket stora kostnader. Allt som allt har järnvägen Tål
tunnlar, 83 broar, 14 viadukter och 32 pass.

llfrasen. Wasen "ar en stor by, i hvilken de Hesta besökare af
denna trakt bruka taga en liten rast. Från Meienreussbron har man
en härlig utsikt öfver denna  idylliskt liggande ort.

Gott!!arrilimncln. Expresstag använda för att genomfara tunneln
14-20 minuter och vanliga  21-25 minuter. I det inre ar luften
ren och- frisk. I

Goesclumen. Byn Goechenen har ett måleriskt läge vid slutet af
en dal med samma namn.

Prisbelönt med guldmedalj r" kinenmtografutsxtällningen
i Milano: I I

3. Lifvels poesi.

Se beskrifning ii andra sidan.

Il II .II
4. IEnl larcl ofver Garda-sm.

Förtjusmtde vackra naturscenerier.

Vår film för oss till Garda sjön7 norra Italiens vackraste sjö.
Efter att hafva genomgått den lilla staden Riv-a, med sitt pittoreska.
läge vid sjöstranden, för oss båten utefter den leende stranden och
visar oss i växlande scener underbart sköna landskap.

5. En iunglru för herrn. en beliänl för.
i frun.

Kemisk scen af Mm: Linder.

Spelad af: Herr Max Linder -- Betjàtnten. Herr Wandenne -
Herrn. .Fröken lVl. Villers "s Jungfrun. Fröken Blemont -e Frun.

llerrn är svag för jungfrun och frun för betjäinten. Och de två
draga, fördel af situationen för att låta sitt herrskap utföra sitt arbete,
under det de sjelfva. lefvn rullan. De drifva sin djåirfhet anda dithåtn.
att de presentera sig hos några af sitt herrskaps vänner, hos hvilka de
ställa till en våldsam skandal under det de taga namnet baren och
baronessan Copurchick, harstannnande från Montmartre, den åldrign
familjen. Herrn och frun få till slut sina ögon öppna för missförhål-
landena och jaga bort de två bedragarne samt försona  med hvar-
andra.

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 3 mars.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages