#2605: Biografteatern Göta

f w Söåm Vågen, Tramsra.
Å i W - (Aktiebolaget Sörens-ka Biografteatern.) V V
e Forevisningar af lefvande bilder I
alla dagar 116,10, 7,10, 8,10 och 9,10 11111,; 035,1 Sönd, jamväl kl. 4,10 e.1n. I
w , WPROGRAM. 3 r
I iff- 0- m- den l0 i. o.m.den Februari: i
 " Den Världs-berömda Mäslcrsimmerskan

 

. 1 I 1
1 ,,  I "ur-1,, " 1.- R 1 . .. I 4 v and-Mg"    911.11 31;
 - - 1- 1 K 1 I. i. .I i; -, r . .W l Ha" 4 M w, Mia . 1 r

I W., e ts]- 

eller

,  Det sjunkande slottet; I

Stol-slagen, kulörer-ad bildserie.

 

 

1 i ; PBiografiaiernliÖTAS stora nyhet. Lefvande och sjungande bilder. paqlsvangk" , i 1
Faderullan.

1 Kuplott tu.1 revyn ,,Götoborgssy3temet i Grönköpihg".

Q Bland uppträdande märkes hr Yietor Sonnande från Göteborg.

 

 

XTrH d NN6.? 1  o I
. . a MX S KW! - XQÄS 2- WWWMMWNG.
1 1 En serie nya utmärkta bilder från Lofoten ooh Lappland, visande den underbart vackra naturen i dessa nordliga trakter;

 

r X 0 B S. ! Program X utan motstycke. 1 - .
w f I Natt! program Nänåagmåm Vi: Temud-

1 Kalmar 1910. Tina. Kalmars Aktiebolags Bonnryckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain