#2604: Biografteatern Göta

Sööwa Vägen, "fram-ana.

b i . i (Aktiebolaget Svenska Biegraiteeterna) i I; , 

é X  Förevlsnmgar af lefvande  bllder
alla dagar k1.;6,1o, 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; 0853.! sänd. jämväal kl... L1;,1.,os em,

 PR0GRAMÅ

fr. o. m. den 3.1. o; m. icllnnG

1

   
 
 
 
 

 

Herr A(iOfITI

 i från .Berlin 

     

assistwerad af

V  f Fru Elsböth Ernest" 

Hannadaväckande nya P-lulllslslynll-ell. i Stormandaaunås. I

  

 

    
  
 

 

  
  

 
  

.i i. .a I , i; Endast några dagar i Kalmar!U i I i Z 
 b "  41 V b f I til I " 4 4 " I
G enm E l and 1
V  . VEn underbar resa-timing] bilder, iagna på sidan om denytanliga läriilvägen I i 2

uch därför sällipordt intressant.

W -i   ormens flykt. l sÄ

b Mycket komisk. -

 

0 B 8.! Ile dagar lBiografen Göta lnar gäslu.nniiädanda äro IIailialtnrisen höida.
Ngn program Nànåagen åen 1 (Schmut

Kalmar 1910. mujxalmm Magna-ga Boka:quin v

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain