#2603_2: Kalmarbiografen_1

En episod uriNanoleons spanska fälttåg.

En bonde samlar trotsrsin hustrus enträgna böner en
skara soldater för att med den söka hejda Napoleonihans
segerrika tåg. Han för skaran upp pä en höjd-ochintager
en säker ställning. Men hvarken den trygga ställningen
eller skarans vilda tapperhet förmår något mot Napoleons
man.

Sedan visas oss i en vacker scen1 hur bonden7 den
ende af hela den tappra skaran som undgått döden7 skyndar
bort med den älskade spanska flaggan. som han lindat om
sin särade arm, men först efter att hafva affyrat det sista
skottet mot den annalkande fienden.

Napoleon intägar under triumf i den lilla byn, under
det den särade kommer in i sin hydda, där han genast
gömmes i en skänk för att undgå de franska soldater, som
just inträda. Dessa söker tvinga den af förskräckelse dar-
rande kvinnan att dricka kejsarens skål och dä hon vägrar,
gripa de henne och försöka att med våld föra glaset till
hennes läppar. Men det är för mycket för hennes man att
tåla. Man ser honom inspärrad i skänken7 .alldeleslutom
sig öfver sin hjälplöshet, men till slut rusar han ut och
knuffar den fräcke soldaten ät sidan. Både man och hustru
föras så till lägret, där de af en officer dömas till döden.y
deras händer bindas med tjocka rep och så ledas de till
afrättsplatsen.

Under tiden har de olyckligst lille gosse ställt sina
steg till Napoleons tält, där denne framför en eld sitter
fördjupad i studiet af terrängens kartor. Den store fält-
herrn lyssnar tåligt till den lilles berättelse (mycket lifligt
återgifvenaf den unge skådespelaren) och följer honom tili
afrättningsplatsen, och anländer dit i lagom tid för att
hindra dödsdomens Verkställande. De båda makarna fri-
göras och föras tillsammans med sin lille son inför Napo-
leon och hela hans-uppvaktning, hvilka lyssna till deras be-
rättelse. De tacksamma makarna stå just i beredskap att
återvända till sitt hem då Napoleon blir varse flaggan, som
är lindad om mannens arm. Han framkastar fiera stränga
frågor och för ett ögonblick tycks det som om han skulle
återta sin benädning, men bondens stora patriotism segrar
och Napoleon låter dem gå och återvänder till sina kartor.

-  i-

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages