#2603_1: Kalmarbiografen_1

Kelmenbiogreten
- Goodtemplarsalen = -

Föreställningar:

Hvar-dagar kl. (NER-10,15 e.m. Sön- Och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

PRUGRFAM

fr. 0. rn. den .24 t. o. m. den 27 febr.w
l.= Musik..
Expressnyhet!
0. I I
2.l Pa Elglakt l Norrland.
N atzlrfrislct jiigerllf.
1. Jakteällskapet samlas vid jttgmästarebostilllet. 2. Drefkarlar
gå till dref. 3, Jakten börjar. 4. På post. ö. Den första elgen. 6.
Utom skott-håll. 7. På. spår. 8. En intet ondt :mande elg faller som ett
lätt byte för det första skottet. 9. .flaktsällskapet samlas omkringI den

skjutne skogejtitten. 10.V Ras-t i skogen. 11. Huden af elgen. 12.
Heinfärd. -

I Express! Express!
Från den världsberömda firman Pathe Freres anländer
i dag en ny fullständig serie bilder från

3. Otverevamnmgarne l Paris.
Dessay bilder gifvol en fillllfromllg skildring af olyckan i
hela dess mald Och böra- ses of alla.

4. llnnträrlanrle at den l4-àrige italienske
- Dragsnelsvirtnosen Ängeln Valenti-
med yny repertoar.

5. -En episod ur Napoleons spanska
fälttåg. i

Storslagen dramatisk bild-serie.
Se beskrifning :i andra Sidan.

6. Gästunnträdande at det omtyckta
Duetlisiparei  med ny repertoar.

OBS! Emlast l. Own. söndag - Stormamle bifall! i

1. f Klyftorna vid Ande i Södra Frankrike.

Vilda Malm-scenarier.
OBS;l " Kolorerad i naturliga färger.

 

 

i i lindo är en flod i södra Frankrike, som npprinner norr om passet
Col de la Perehe i I")yre.neerimv oeh faller ut i Medelhafvet. Den 208
kilometer långa Heden iiyter fram mellan eöndervittrade, vilda klipp-
stränder7 nom stupn brandt ned mot den forsande strömmen. Länge
vfloden har byggts en järnväg, som passerar otaliga tunnlar och schakt.

8. Skomakaren vinner högsta vinsten
eller Lätt tanget. lätt förgånget!

Gesällen och medborgaran Sylepets har köpt en lott, som han
för säkerhets skull klistrar fast å dörren. Så Vinner han högsta Vin-
ston, men då han ej kan få loss lottsedeln, tager han hela dörren med
 till lotteril)yrån. I den förklarliga brådskan ställer han emellertid
till så mycken skadegörelse på. vägen, att hela vinsten går-åt till skade-
stånd.

Dråplig lwmzoreslr.

9. Slutmarsoh.

OBS t Jätleprogram utan motstycke. OBSJ

JWusiken utföres af Xen- .jr-nian Wallström.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt prOgram måndagen den 28 februari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages