#2600_1: Kalmarbiografen_1

Kelnerbiegrafen

Goodtemplarsalen =j
(lnnehafvare: THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, öns-10,15 e.m.

PROGRAM

fr. o. m. den 17 t. o. m. den 20 febr.

I. Musik.

Konstnlm! I 4 Konstiilm!
Ett kinematografiens underverk.

.z eLEoPAan
Ar 42 före Kristus.
Drama från det forntida Egypten. Iseensatt af Herrar
Zecea och Andréani. Öfverlägsen dramatik.

Storartad atetgrsel. Hänförande scenerier.
Se beskrifning å. andra sidan. -

3. Gäslunnirädande af del berömda-
Duellislnarei .NERONS,

välkända från sitt förra uppträdande å Kalmar-Biografen.
Stor, lin repertoar! Eleganta kostymer! Finfina app-
trädande. Ofverallt Lsitormande siffcces!

4. Tyrolsyka Alperna.
I sydländska fjällbygder.

Högt på en smacker viadukt jagar en spårvagn fram öfver den -
djupa fjallklyftan. Djupt där nere rusar forsen med våldsam fart
nedåt... I kaskader störtar vattnet. ned utför bergssidorna för att öka
den brusande strömmens maktighet. Egendomliga bergbildningai-lamna
prof på. alpnaturens imponerande nyckfullhet.

Så förändras sceneriet. Stader och byar träda fram för åskåda-
ren7 militarmarscher ooh religiösa processioner framvisa olika sidor
från landets institutioner; man får Vidare vara med på en genuin ty-
rolsk folkfast med dans och gamman, och Qslutligen får man följa en
djärf landets son på hans afventyrliga sökande efter örnens naste.

Intressant, lärorikt, fängslande.

5. Stina får plats i slaln.

Stina ar ett mönster af intelligens. Hennes mor har skaHat
henne en plats i staden för att hon därigenom skall lära sig kanna
världen. Men hon är just inte så mycket för att arbeta; hon vill
hellre sofva. Så visas oss i några mycket komiska episoder hur Stina
utför sina åliggande. Till slut tröttnar hon dock och beslutar sig för
att återvända till landet och sina potatisland igen. Och något battre
kunde aldrig Stina ha tagit sig för.

6. Slulmarsch. I

m- Vi bedja få fästa den ärade allmänhetens uppmärk-
samhet på hatt vi äro mycket nogräknade vid valet af
artistnppträdande och endast engagera inte klassens
förmågor.

JWusiken utföres af Herr anton Wallström.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 21 februari.
Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckerl

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages