#2599: Valhall-Biografen

w 0 s KA RSHAM. W t
ä Föreställning-arne hörn kl. 7,10 6111.; sön- och helgdagar kl. .6,10 6.111.
X b Biliettpris: Äldre 50, 35.125 öre. Barn och skolungdom 25. t5, [0 öre.

PROGRAM,,

frånoch medMåndagen den 7:1,Februari àglop; . 

uvvtöv

 

 
 
 

 
  

(N s rie. W

Bilal-ler

  
  

   

1 Sensa-tiàhelllnyhetz 7  

 kun-ir. 

oOoooooääfääfä:äääääääaooooooo
i w e I - Å AktuellI bild at största intresse: I 

x SXoààtäStan "X Large Niska. 
0000000000......oooooooooooo0o
r W Lehman år ceremowwniös.

Lehman är alltid kolossaltrolig. 1

  

  

 

sf.=- .; - P- ; , ,,w
-Nusxtmn Minns af ym Ännu "59mm". 
i   Eventuella jörändringar 1i programmet förbehållas. w
lwytt PVIIIP0glllf-"-allllällfll Tors-lagen den febr. b

i . mm: 1910. Tim. mànm MuebolsgsåB-kmyekm;

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain