#2598: Valhall-Biografen

ll aJJKglllml

Föreställningarne börja, kl. 7,10 em; Xsön- och helgdagar. kl. 6,10 em.
A Biliettnris: Äldre 50, 3125,. 25 öre. Barn eeh skelungdem 25.15, lll Itire.

I .i PROGRAM

från och med, Torsdagen-.den lo Februari iglo:v

I uppseendeväckande Kinematografnyhet i

Den längsta oeh bästa dramatiska iättetilm som .hittills sett dagen!

I hmmm f m m aesliolm. .i

Märkligt grips-unde bildverk.

 

 

Den från sitt tä-rra uppträdande å .Vattralt-Biegraten sä omtyckta v i 

oskar-sh ams-m mm   

unnträder ännu en lgang med nr renerteir oeh ny, originell instrumentering.

 
    

Explsess 2 . Express 2

Paris under. vatten.

Originalbild belysande.öfversvämningen i hela dess förfärlig: vidd samt det ovan-liga gatulifvel
under olycksdagarna. -

Konstllilln. , Konsthlm.

. a  - :före oetv eSter Brälioeet.

Komisk scen af Max Linde-er.

 

musiken utföres aj TN Änna .ömsom g
Eventuella förändringar i 101009menetF förbehåuas. .
ytt program Måndagen den  Eebr.

 

Kalmar 1910. Tidn.Ka.lmare Aktiebolags Boktryckeri. I -

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain