#2597_1: Kalmarbiografen_1

Kalmarbiograien

ÅGoodtemplarsalen =
(Innehavare: T H o M As H A N s E NI.)
Föreställningar: i

Hvardagar kl. 6,15--10,15 e.rn. Sön- och helgdagar
- kl. 4-5, one-10,15 e.n1. i,

.PROGRAM

Ifr. o. m. den 10 t. o. m. den 13 febr.

l. Musik.
2. Slollen vid Rehn.

(Från Bingen till Koble-nz.)

En charrnmzt naturbi-trt, som ntgör en fortsättning af
wRelins vattenfallw. En liélnförande solnedgåny afslntar
filmen. I

 

 

Konstlilm! Film diAmerieano!

3. Broder moiI Broder.

En nervslmlranrle skildring från inbördeskriget mellan
Nord- 0072y Sydstrrterna; -

Broder mot Broder är en bilrl, vard att  af alla och en hvar.
Det är en af de få bilder, som lämnar ett godt or-li långvarigt intryck
hos åskådaren. -
Se beskrifningen å andra sidan.

   

 

Endast fyra dagar till, nämligen torsdag, fredag.V
lördag och söndag, uppträder Kalmar--
i publikens gunstling.

1-  Fök" a; rs"-

     

Enastaende sevärdhet! -
Bör ses af alla som älskar en storslagen natur! .

5. Amerikas andra Niagara.

.Pralrtfnllci vyer från det öfvervttldigande natnrskåde-
spel, som ej minst Igjort förbitnrlsstaten Yrttier i Norel-
ctrnerilrci bekant. i

"6. llr Lehman betalar sina skulder.

Ett Ovanligt lqorlt .s-lrttmtnummer rneil en nia-sea lustiga
situationer. 4

1. .Slulmarseh Hgv

JWusiken utföres af Herr anton Wallström.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 14 februari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeriw

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages