#2595_1: Kalmarbiografen_1

- - !l ,-
Kelmerbiegrelea
I - Goodtemplarsalen =

(Innehafv-are:x THOMAS HANSEN.)
Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
ykl. 4-5, 6,15-10,15 e.m.

PROGRAM ..

fr. 0. m. den 7 t. o.1 m. den 9 febr.

I; musikn

Uppseendeväekande Kinematografnyhet!

Den längsta och bästa dramatiska jättelilm som
hittills sett dagen.

2. Arfvmgen till Kragsholm.
Märkligt gripande bllllverlc. Första mage .sensatione-
lllefmfmerq Öfuelftrölffdr allt hvad hittills visat-r.
Afdelningl I.

So beskrifning ä andra sidan.

l I
3i Arfvmgen llll Kragshelm.r
Afdelning II. v
Se beskrifningen  andra Sidan.
På. allmän begäran nppt -ader äfven denna vecka
den af alla sa npplnirna sångerskan

4. Fröken Anna Larsson

mall nya visor 0077, lfuplelter .samt humoristiska potpoufrrler.
Express !y Express!

5. Paris under vallen.

Ofrlglnalbfilll, lielysamle öfversràlmnlngen l hela dess
förfélrlzga mrlll smal det Ovmlllga galallfnet under olycks-
(lagarna.

 

Konstiilni! Konstfllm!
är Före och efter bröllopet.

Kennel: scen af lllclx leler.

I llerr lll-ax Linder, som både författat or-li spelat denna skratt-
retnmle pjes, framställer har med hjälp af sina nieilepelare (len gamla
.ignnliga historien om ett laktenekap. vFöreI öfver-liopar friaren sin
svärmor med tusen små uppmarksamheter och artiglieter i hopp att
därigenom vinna sitt mål.

Men wefterv, gudar! hvilken förändring. Svarmorlern ansatter 1
in i (let sista med sina förnianingar (le nygifta  att (le på sjelfva
bröllopsnatten fly in i köket för att få Vara ensamma. Ett år efteråt
har situationen blifvit rent omöjlig och (let hela får sin upplösning i
en väldig familjekraech.

1. Slulmarsch. HH?

JWusiken ufföres af Herr anfon Wallsfröm.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen den 10 februari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages