#2588_1: Valhall-Biografen_1

Vellrall Biografen
strleseenn.

Förevisningarna börja kl. 7,10; Söndagar kl. 6,10 em.4

PRGRAM

lr. o. m. den 14 t. o. m. den 16 febr.

i. Sioiien vid Rehn.

(Från Bingen till Koblenz.) ,
I En cliarrndnt ndtiirbild, som utgör en fortsättning of
:rRelms vclttenfallr)4 En hänför-ande solnedgång afslntar
filmen.
Konstiilm! Film diAmerioano!

2. Broder moi Broder.
En -neroskakande skildring från inbördeskriget mellan

Nord- och Sgdstaternft.

Broder mot Broder är en bild7 Värd att ses af alla och en hvar.
Det är en af de få bilder, som lämnar ett godt och långvarigt intryck
hos åskådaren.

Se beskrifningen å andra sidan.

Enastående sevärdhet!
Bör ses af alla som älskar en storslagen natur!

3. Amerikas andra Niagara.

Praktfnlla vger från det öfverväldigande ndtiirskåde-
spel, som oj minst gjort förbundsstaten Ydaho i Nord-

amerika bekant.

4. lir-Lehman beialar sina skulder.

Ett ovanligt godt skänitnnnimer med en massa lustiga
situationer.

JWusiken utföres af Fru anna fet-now.
I Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program torsdagen (len 17 februari.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Bokhyckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages