#2587_1: Valhall-Biografen_1

PROGRAM

fr. 0. m. den 10 t. 0. m. den 13 febr.

Uppseendeväekantle Kinematografnyhet!

Den längsta och bästaJ dramatiska jättelilm som
hittills sett (lagen.

I. Arfvingen till Kragsholm.

Märkligt I gripande bildverlc. Första rarigs sensatione-
iiimimer. Ofvertriiåfar allt hvad hittills visats.
Afdelning I.

Se beskrifning å andra sidan.

2. Arfvngen till Kragshoim.
Afdelning II.
Se beskrifningen å andra sidan.
Den från sitt förra. uppträdande d Valhall-BiografenY
så Omtyclfla

3. Qsllarsiiamns-krarlellenI

uppträder anna en gång med ny repertoir och ny, originell
ii-istriimentermg.

Ex ress! Ex ress!
P P

å. Paris under vallen.

Originalbild, belysaiide öfversvdmiiiiigeii i hela dess
förfdrliga vidd samt det ovanliga gatalifuet under olycks-
dagarna.

Konstlilm! Konstiilm!

5. Före och efter bröllopet.
Kemisk scen af Max Linder. 4

Herr Max Linder, som både författat och spelat denna skratt-
retnnde pjes, framställer här med hjälp af sina medspelare den gamla
Vanliga historien om ett äktenskap. rFöre7 Öfverhopar friaren sin
svärmor med tusen små uppmärksamheter och artiglieter i hopp att
därigenom vinna sitt mål. i

Men matter), gudar! hvilken förändring. Svår-modern ansätter
in i det sist-.i med sina förnianingar de nygifta så att de på själfva
bröllopsnatten Hy in i köket för att få vara ensamma. Ett år efteråt
har situationen blifvit rent omöjlig och det hela får sin upplösning i
en väldig fmniljekrasoh.

JWusiken utföres af fru .27mm .Tex-now.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 24: februari.

 

Kalmar E12:10. Tidn. Kalmars Aktiebolag-s BoktryclzeriV

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages