#2585: Valhall-Biografen

Valhallaleie 
 GAME.

Förevisningarna börja kl. 7,10;WSöndag-ar kl. 6,10 e.m.

PRUGRAM

fr. o. m. den 3 t. o. m. den 6 febr.

II I I

l. Handlverkerl ooh initial I Bombay.

Kmemdtogmfl l färger.

Handtverkare: .luvelerare - KvinnligI fargare. - Brodererskor.
f- Skulptör. - Stenkrosserskor. - Smörkärning.

En handlande (nppköpare) profvande rNargilehs) (turkiska Vatten-
pipor, försedda med långa slangar).

Folklif: .Mid aftonens inbrott samlas folket af gammal vana Vid
stranden för att bedja. Gratulif i Bombe.

2. Den kvinnliga noslmäsiaren.
i KomediI af P. Giffard. I

Postmasterskan spelas af fröken Grnmback Vid Odeon Teatern.

Inspektören af herr Duquesne Vid samma teater.

En doktor. - Posttjansteman. - Handlande m. ii.

Handlingen tilldrager sig på ett postkontor under postinspekw
törens inspektionsresa och ar i korthet följande:
1 Den unga postmastarefrnn, som nyligen blifvit anka, har sitt
enda barn på sjukbadden. Hennes inkomster ha gått åt under man-
nens sjukdom. Doktorn, som hon annu är skyldign 150 francs, nekar
att komma till barnets sjukläger, förr än han blifvit honorerad. Hon
tillgriper då dessa pengar i kassan. Samma dag anlander ett telegram,
som underrättar Om inspektörens ankomst för revideringI af kassan.

Han koalmer, ser den förtvitlan som behärskar den unga änkan.
På sin fråga får han till svar att hennes barn ligger på sjukbadden.
Han skakar på hufvudet i det han tanker: icke nog för denna febrila
nervöshet, något måste ligga under, i kassan ser han det också. f à
Under tiden ar den unga Iankan sysselsatt med sitt sjuka barn, och
Vantar hvarje ögonblick på sitt afsked och haktning. Med klappande
hjälta och dai-rande i hvarje lem kommer hon ner till postkontoret
för att höra sin dom, och hur blir den? Jo, den godhjartade inspek-
tören har upptäckt och genomskådat allt, ur egen ficka har han tillagt
det felanrle, och sager: Allt ar i ordning, min fru. à Detlar ej möj-
ligt, får han till svar. - Och med darrande händer raknar hon kassan
och finner de felande 150 francsen ditlagda; under tårar kastar hon
sig på knä för den adle mannen, som, för att dölja sin rörelse, Visar
på sitt ur, Det är tid att afreea, säger han, och går till dörren. - f

 

0pera-, Konsert- och Vissängaren

3. Herr J till SVENSSQN. -

Upptriider till och med söndag.
OBS..l Fullständigt ng repertolre.
Stor succàs. Stormafnde bifall.

4. Vierwerlstädlersiön i Schweitz.
Härlig stereoskopisk bild.

Af städer som Vi förbiseglar anteckna vi särskildt Brunnen
Fluelen och Bauen.

5. Den rymda tigern. Mycket 

JWusiken utföres af Fru anna .Tel-now.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles. t
Nytt program måndagen den 7 februari.

 

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain