#2582_1: Kalmarbiografen_1

Kelmnnbingnaien
- Goodtemplarsalen ==

(Innehafvare: T Ho M As H A N s E N.)

Föreställningar: r . -
Hvardagar kl. (klä-10,15 em. Sön- Och helgdagar
- V kl. 4-5, Snö-10,15 e.m. .

PROGRAM

från och med 31 Mars till och med 3 April:
Expressnyhet! Expressnyhet!

l I I .
I. Fasliagsfesllighelerna I Pans. - i

[Hapfmslcaade bilder från det glaafa Pans.

Det är det hvarje år i Paris förekommande fastlagståget, sådant
det tedde lSig i år, som här lirainstalleel på ett synnerligen lyckligt Sätt.
Man Ser de militäreskorterade stora Vagnarna, dragna af spannyooli
mer .eller mindre originellt komponerade samt befolkade med allehanda
iantantinka figurer, dragna fram a Världsstadens gator mellantusenden
at åskådare. 1 - f

Man får här göra bekantskap med tre drottningar för en dag:
drottningarnas drottning, drottningen af Prag och mjölklrandlarnos
drottning, alla tre Hynnorligen aliogt uppsattm och synnerligen fagra
under ögonen. . " 

 

m" Ovanlig sevärdhetl m

 

Enastående konstålm l. Grand succest

2. l-Iveteknngens fall.

Amerikansk konst. Stort, sefizlsatéomillt Amerikanskt
börsdrama fi 46" afdelningar. - f i
OBS! Speladt af New-Yorks främsta seems-kaV konst-
närer. Det av fallstandzp (amerikansk slrådespelarelmnst på
(lan hvita claken. Uppsattamgea av den pralftfallaste-som
varit Sedd i Kalmar. i , . ,
Fåe beskrifning å andra. sidan.

 iranska Alperna.

 

3.

 

(Daaphmé) b .
I. Den berömda lang-dalen. à 2. Romantiska dalen. -f  La
Grave. -w 4. l-lergvagen vid Lautaret. - 5. Den eviga snön. 4 ti.

3,987 meter öfver hafvet. I
l storslagen natur återgifven i litvande bilder, står föreliggande
bild i fetofrraliskt lianseende såväl som i seeneriernas skiftande.karaktär
h i) i rv I I I hur
. lorsta rummet af de fran broumont utfranrfna filmen. hlden aren
I . I C b .1.1 .I .
VerkligIV fröJd att se för Vänner af natur.l i

4. Jag har glömt mn norlnvyckelfe.lfler
Mycket väsen för ingenting.

En lika munter som lärorik historia, Via-ande livilkatföden-och
äfventyr en ung man iick1 utstå därför att han saknade sin portnlyokel
-e som han dock ej glömt! i . f -

:i:i:: ,f i H u mo flesh! fWTL-f: fl.

Nytt ! i Nytt !

5. Komisld exenlriskl nummer af "Bar-
iev och Lenny".

Eventuella förändringar ,i programmet förbehålles.
Nytt program Måndagen den 4 April.

 

 

kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages