#2581_2: Kalmarbiografen_1

En sommardag nå Na s.

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pitto-
reskt belägna stationen Floda. Härifrån gör man en kort
ängbåtsresa längs Säfvelångens sköna stränder och kommer
så upp till det för sin metodiska undervisning-i vsloyda
världsberyktade Nääs slöjdseminarium.

Anlagdt år 1872 af grosshandl. Ang. Abrahamsson har
slöjdseminariet ioke allenast i de nordiska länderna tillvun-
nit sig stor uppmärksamhet, utan äfven-i utlandet har man
lifligt intresserat sig för denna säregna läroanstalt i svensk
bygd. Sålunda har anstalten till dato varit besökt af 4,000
elever, hvaraf 1,100 ntländingar tillhörande 32 olika nationer.
I Med sin hufvndsakliga uppgift att Verka för införande
af en pedagogiskt fattad och metodiskt ordnad undervisning
i slöjd har seminariet från och med 1895 förenat äfven en
annan undervisning, i danser och lekar,

Dessa lekknrser hafva omfattats med stort intresse och
icke mindre än 600 lärare och lärarinnor hafva hitintills på
Nääs utbildats till lekledare.

Våra bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenskal
knrsdeltagarne anordnat en fest för de utländska och -visa
bl. a. några vackra uppvisningar isvenska folkdanser, såsom
Daldansen, Oxdansen, Färadansen m. il.

En lur genom Yosemiie-dalen.

Yosemite Valley (Yosemite-dalen) är en för sin vildt
romantiska skönhet berömd dal i Californien på västra si-
dan af Sierra Nevada. Dalen, genom hvilken Merced river
flyter, är endast omkring tio kilometer lång ochl ett par
kilometer bred, men inom detta område finnas några afde
präktigaste naturscenerier i världen. Utför de nästan tvär-
branta granitväggarne i sällsamma former, hvilka inneslutaV
dalen, störta sig strömmar7 hvilka bilda kaskader af oför-
liknelig skönhet. Bland de många fallen märkas Yosemite-
fallen (810 meter höga i tre afsatser), Bridal Veil (Brud-
.slöjan), Vernel ooh Nevada-fallen in. ii. Vid dalens norra
ända ligger Mirror Lake (Spegelsjön), hvars klara vatten
återspeglar de öfverhängande klipporna. Dalen, som upp-
täcktes 1851 under ett tåg mot indianerna, är ganska mycket
besökt af,turister. Jämte Mariposalunden skänktes den
1864 af kongressen till Californien som nationalpark.

vaska-A

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages