#2581_1: Kalmarbiografen_1

Kalmarblegralen
- 7Goodtemplarsalen IW=

(lnnehafvare: TH 0 M AS H A N S EN.)

Föreställningar:

Hvar-(lagar kl. 6,15--10,15 e.n1. vSön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-10,15 e.n1.

PROGRAM

onsdag, torsdag och lördag:
Svenska. bilder:

. 0 II II
l. En sommardag pa Naas. I
Nääs slöjdsennnar-tenn. Folllrtellrar,1 lekar, yynmasttlf;
festliga upptåg rn. nt. Ö
Sardetes intressant bitti från svensk institution som
I tittfvunnntt sig luartatsrylfte. "
Se beskrifning å andra sidan!

I I
2. Miniatyren.

Rococobilct efter en komedi af (Jarre.

Koloreract konstfitms.

Historien sådan den ter sig i bild är mycket enkel, Hertig
Mnlvoisy, som Iiir målare, porträtterar" en förtjns-(inde ung (lnnl, i hvil-
ken lmn blir förälskad. Emellertid uppträder en rival, som stjäl, por-
trättel. Stölden blir upptäckt och en duell följer. Perträttet spelar
där en roll, i det vån-jstötarne :ifviiirjns genom filt än den ene, än den
andre :if inotstålidnrne har det i fickan. Till sist anländer den unga
damen, kastar sig: emellan de stridande och stiftar Fred.

Bilden är en synnerligen vacker serie tablåer [rån rocovcons
trollska värld.

3. ääsliinalrädgamle af4 ,
Gilerelleluellisiemay Bröderna Lorem..

Ny repertoar! Nya eleganta kostymer! v
Stormande bifall. Kalmarpabttltens ganstltngar.

 

 

 

Enastående sevärdhet! I 1  
4. En lur. genuin Yosemile-.dalenf(Gali-
ioniieii.) I  v 

Scenerier från en af jordens nat-nrsltönasta trakter;
Den mest .storslagna natur-bild som hittills Yuizfsats.u 
Ett nerlirttgt nnderland. . i" i

Se beskrifning å andra sidan!

5. llerrskaael Lundslröm .i [una Åaaarli.k

Kolossatt rolig.

 

v Ett bland de vackraste oc!! mys! storslagna  v
obs: program som visats pa nagon biograf. su

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Iångfredagen och Påskdagen inga förevisningar.
Nytt program Annandag Påsk.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckerl

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages