#2580_1: Kalmarbiografen_1

Kelmerbiegraten

- Goodtemplarsalen =
(Inneharvare: THOMAS HANsEN.)

Föreställningar:

Hvar-dagar kl. 6,15H10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. 4-5, 6,15-l0,15 e.m.

PRUGRAM

fr. 0. m. den 20 t. o. m. den 22 mars:
Expressfnyllet! En bild för dagen!

l. Slenlaoeksdagen i Helsingborg.
Fastltqheten é staden.

Den 28 februari firades under stora högtidligbeter 200 åreminnet
af slaget vid Helsingborg. Trots ett ogynsamt väder Var hela. Helsing-
-borg på. fötter och insåg truppdetileringen förbi Stenbocksstoden, dä-xl
ett nertal minneekransur nedlades.

2. Arbelarens döllrar.

Drama ar ltfvet. Jiitteltlm i lg afdelrtlrtgar.

Se beskrifning å andra sidan.

3. Gäslunnlrädande af
nerellduellislerna Bröderna Lorenlz.

Bekanta från Berns salonger, Svea-salen, Svea-teatern
samt öfver 1,000 gånger på Mosebacke.

Stealtholmepabltlrens gum-tlrngar.

Nya eleganta kostymer!

Ifluillstalrtcligt ny repertoar, lmarar framhållas:

Dagmar Hansen. V[nrttatzba - John Lorentz.

En missnöjd månglerska -- Emil Lorentz".

å. Nya wer från Venedig.

Högst intressant och vacker ritatarbild.

-5. En romanlisk ilieka.

Kemiska scener af Mar Linder.

Friarens roll illnehnfvee af författaren.

Max Linder är :lf den kinematogratbesökande allmänheten allt
för vill kand för att vi behöfva framhålla hane enastående förmåga
att iscensatta och på. den hyita duken framställa komiska scener.

En ung:r rmnantisk ilicka har läst en roman om den berömde
Briganten Assene Lupine bedrifter. Alla hennes tankar och drömmar
 rundt Om den enda punkten: Ack, om jag hade en sådan man!
Frinre saknar hon icke, lnen icke en som svarar mot hennes ideal.
Då hon till slut måste göra sitt val, öfverlemnar hon följande bref
till sina friare.

lTill den7 som utför en bedrift, värdig en Asséne anin7 vill
jag skänka mitt hjärta 0011 hand,

Att MHX Linder som en af friarne löser uppgiften, faller af sig

 

 

Sjal-f. -a
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt program onsdagen den 23 mars.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckerl

Information

Title:
Kalmarbiografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages