#2576: Kalmarbiografen

Kalmarbiegrafen

-- Goodtemplarsalen =
(Innehafvare: T H 0 M AS H A N S E N.)

Föreställningar:

Hvardagar kl. 6,15-10,15 e.m. Sön- och helgdagar
kl. Llwä, öns-10,15 em.

ÅPRGGRMd

fr. 0. m. den 10 t. o. m. den 13 mars:

I. Ein färd genom Schweiz världsbe-
romda, Axenslrasse.

2. Pygmalion. sagodram...

Kinematograft i färger. Sevärdhet af första rang.

Pyginalion enligt Inrkuiidernzw var en sagokonnng på Cypern,
som förälskade sig i en af honom utförd kvinnobild7 åt hvilken Venus
på. hans bön gaf lif, hvarefter han tog henne till gemål.

Det briljant utstyrda och förstklassigt spelade stycket inledes
med att man efter ett besök i Venusteinplets förgärd ser Pygmalion 4
-- hvars roll spelas af den kande franske skådespelaren Albert Lain-
bert - arbeta på Galateas staty. Sa småningom får det döda godset
form7 och snart star en härlig kvinnogestalt för åskådarensblick. Pyg-
malion blir själf hänföin af sitt Verk och fattas af häftig karlek till
den liilösa stoden. Hans förra älskade förskjutes och han ådrager sig;
därigenom gudinnan Venus vrede. Intensiviteten och äkthetenikonst-
närens känsla beveker slutligen karleksgudinnans hjärta. Hon förlåter
hans otrohet och ger den sköna bilden lif, hvarefter Galatea blir nia
starens gemål.

 

Film för dagen! - Film för dagen!
3. Kronprinsen nä Hindås

Bilder från idrottssöndagcn d Hindås.

Söndagen var årets första stora vintcridrottsdagI å. Göteborgs
Idrottsförbunds storartade etablisseinent uppe på Hindås. Och den
blef, tack Vare det vackra vi-tdret7 kronprinsens besök och de vidtagna
arrangemangerna synnerligen lyckad - såsom dagsprassen redan medw
delat.

Filmen återgifver synnerligen lyckadt ett Herta] moment från
ful-stebesöket och taflingarna.

Vinterlif i skog och mark!

4. Uperellsångerskan Fröken ldarr

Lundqvlsi uppträder till och med söndag.
Nya, eleganta kostymer. Fullständigt ny repertoar.

 

En natur-bild af sällsynt skönhet är
5. Hafvels maiesläl.

Ett sant kinematograjislct mästerverk inom naturbilder-
nas område, förtjänar det att ses af alla. Bilden ar Så latin-
förande vacker, att vi sakna ord för att beskrifva :Yarfvets
JWajesfäf. o

l

6. Löilnaniens fästmö eller "Gamla
i kalior lapa också mjölk".

Tokrolig framställning af alla de förtretligheter och galenskaper
hvartill en ung Hickas olofliga besök hosI sin fastrnan i kasernen ger
anledning. Gubben-öfversten ar dråplig. Alla måste skratta åt denna
humoresk!

 

 

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.
Nytt VLprogram måndagen den 14 mars.

 

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Bektryckeri

Information

Title:
Kalmarbiografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain