#2575: Biografteatern Göta

h Södra W)

. i (Aktiebolaget

Iiirgerx, Tramsta.

SvenskaV Biografteatern.)

örevisningar af lefvande bilder

alla. dagar kl.16,10, 7,10, 8,10 0011 9,10 6.111; 088.!001111. jàmval kl. 4,10 11.111.

PROGRAM å

I(fr. o. m. den 6 t. o.  den 8 Januari:

Pliför3 JMont Blanc. ,

öfverdådigtt vackra scenarier och alpvyer.

1 De båda siö; ä julen.N

Stor-slaget drama. Ytterst sloännamle

 

 

U

    
 

  

 

 

 

Biografen Götas stora uppseendeväckande nyhet: I" Lefvande och sjungande bild på svenska. fn

BLUNTAB. Nattmarseheni Sanct Eriks gränd.

.Inspelad af Gruntsångame EDBERG och wEmmArn.

llppträdanrle at två Italienska é ragsnelsvirtuoser

GERARDU DI MASCIU och JUSEF VALENTIN.

1(IBS. yt Eifförut unnträdt här i staden.
i 11AStaibl- reporloar!
v i i 1 I Vi 4-   oo I
"run :som  svarmade

En mycket rolig bild.

 

 

 

1 fik, é

 

 

I B [B 8.! f Ne dagar Biograten Göta har .gästunnträdande äro itiliettnriseln höjda.

- Tgtt program S

"ondagen den 9 "annat-ii.

 

Kallur 1909. Thin. Kalmar-a Aktiebolag! Boktryekaui ,-

Information

Title:
Biografteatern Göta
Printed year:
1909
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain